Ta strona korzysta z ciasteczek. więcej informacji

Bezpieczeństwo

Podstawowe pojęcia

Rower to napędzany siłą mięśni pojazd o szerokości do 90 cm. Może być on wyposażony w silnik elektryczny zasilany napięciem nie wyższym niż 48 V i o mocy do 250 W, rozpędzający pojazd maksymalnie do prędkości 25 km/h.
Droga dla rowerów – to droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Pas ruchu dla rowerów – część jezdni przeznaczona do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.
Śluza dla rowerów – część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.


Zasady

Rowerzyści powinni poruszać się po wyznaczonych drogach dla rowerów (ścieżkach rowerowych, pasach dla rowerzystów). Gdy dróg dla rowerów nie ma, wtedy rowerzysta w pierwszej kolejności powinien korzystać z pobocza. Dopiero w ostateczności, gdy nie ma drogi rowerowej i gdy nie może skorzystać z pobocza, możliwa jest jazda ulicą.
1. Jazda po chodniku jest zabroniona, poza trzema wyjątkami:
spełnione są trzy warunki: chodnik ma szerokość co najmniej dwóch metrów, nie ma wydzielonej drogi dla rowerów, a ruch na jezdni dozwolony jest z prędkością większą niż 50 km/h,
rowerzysta opiekuje się jadącym na rowerze dzieckiem do 10. roku życia (gdy rowerzysta ma pod opieką osobę poniżej 10. roku życia, może jechać także lewą stroną jezdni),
panują złe warunki pogodowe (np. śnieg, silny wiatr, ulewa, gęsta mgła).
2. Uwaga! Na chodniku pierwszeństwo zawsze mają piesi.
3. Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić.
4. Rowerzysta korzystający ze ścieżki rowerowej ma pierwszeństwo przed pieszym.
5. Kierujący rowerem, korzystając z dogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
6. Rowerzysta, jadący ścieżką rowerową ma pierwszeństwo przed samochodem, który przecina ścieżkę, skręcając z drogi poprzecznej. Ustąpić pierwszeństwa rowerzyście na przejeździe musi także kierowca dojeżdżający z drogi podporządkowanej do głównej.
7. Rowerzyści nie mają obowiązku poruszania się ścieżką rowerową, gdy ta prowadzi w innym kierunku, niż chcą oni jechać. Mogą zjechać ze ścieżki i kontynuować jazdę pasem zwykłej drogi.
8. Śluza dla rowerów pozwala rowerzystom ustawić się bliżej skrzyżowania i ułatwia zmianę pasa ruchu. Rowerzyści mogą poruszać się po skrzyżowaniach lub bezpośrednio przed nimi środkiem pasa ruchu. Po zjeździe ze skrzyżowania jednoślady muszą z powrotem trzymać się prawej krawędzi jezdni.
9. Rowerzyści mogą jechać obok siebie, np. rodzic asekurujący dziecko, o ile nie utrudnia to ruchu innym jego uczestnikom.
10. Do ruchu na ścieżkach rowerowych od 2011 roku zostały dopuszczone wózki rowerowe do przewozu osób i rzeczy o szerokości do 90 cm.
11. Dopuszczony jest przewóz dzieci w przyczepie przystosowanej konstrukcyjnie do przewozu osób, ciągniętej przez rower lub wózek rowerowy.
12. Kierować wózkiem rowerowym lub rowerem wieloosobowym oraz przewozić wózkiem rowerowym lub na rowerze inną osobę może osoba, która ukończyła 17 lat.
13. Jadący na rowerze mogą wyprzedzać wolno jadące pojazdy, np. stojące w korku, nie tylko z lewej, ale też z ich prawej strony.
14. Tam, gdzie nie biegnie ścieżka rowerowa i nie ma osobnej sygnalizacji dla rowerów, rowerzysta musi przeprowadzić rower przez przejście dla pieszych.
15. Liczba rowerów lub wózków rowerowych jadących w kolumnie nie może przekraczać: 15. Odległość między jadącymi kolumnami rowerów nie może być mniejsza niż 200 m.
16. Kierowca roweru zamiar zmiany kierunku jazdy i wyprzedzania musi sygnalizować w wyraźny sposób, np. ręką.
17. Używanie kasku podczas jazdy rowerem nie jest w Polsce obligatoryjne, ale warto z niego korzystać – dzięki temu możemy ustrzec się przed ciężkimi urazami.
18. Osoba, która ukończyła 18 lat, nie musi mieć dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnień do kierowania rowerem, by jeździć na rowerze po drogach publicznych. Poniżej tego wieku posiadanie takowego dokumentu jest obowiązkowe.
19. Do 10. roku życia dzieci mogą jeździć wyłącznie pod opieką dorosłych, a do 7. roku życia muszą być przewożone na rowerach w specjalnych fotelikach.
20. Osoba posiadająca prawo jazdy, której sąd zakaże prowadzenia wszystkich pojazdów, nie może jeździć również rowerem. Zakaz ten nie będzie obowiązywał, gdy sąd wyda zakaz prowadzenia wyłącznie pojazdów mechanicznych.
21. Rowerzysta nie może prowadzić po alkoholu. Limity dla kierowców dwóch kółek są takie same, jak dla kierowców samochodów. Po alkoholu można jednak bezkarnie prowadzić rower – jesteśmy wtedy pieszymi.
22. Rowerzysta – czy to na zwykłej drodze, czy ścieżce dla rowerów, musi być widoczny dla innych uczestników ruchu.


Pamiętaj

Rowerzyście, który nie korzysta ze ścieżki rowerowej, gdy jest ona wyznaczona, nie ustąpi pierwszeństwa pieszym, nie przestrzega zasad korzystania z chodnika lub nie opuści śluzy rowerowej, mimo że może kontynuować jazdę w zamierzonym kierunku – grozi kara w wysokości 50 zł.
1. Za jazdę obok innego roweru lub motoroweru w przypadku, gdy utrudnia to poruszanie się innym uczestnikom ruchu – grozi 200 zł mandatu.
2. Rowerzyście, który przejedzie (a nie przeprowadzi rower) przez przejście dla pieszych, czepia się innych pojazdów lub jeździ bez wymaganego oświetlenia, grozi kara w wysokości 100 zł.
3. Za jazdę bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach – 50 zł mandatu.
4. Kierowcy samochodów, którzy zatrzymają się na śluzie, ścieżce lub pasie ruchu dla rowerów, mogą zostać ukarani mandatem w wysokości 100 zł.
5. Za wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery grozi kara w wysokości 200 zł.
6. Za wyprzedzanie rowerzysty bez zachowania należytego odstępu (minimum 1 metr) – 300 zł.
7. Za nieustąpienie pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, ścieżce lub pasie ruchu dla rowerów – 350 zł.

www.wabrzezno.com